Sådan ser der ud på taget lige nu

Udskiftet underlag for tag over frontspids. Bemærk det eksisterende
træ der er lidt sortere. Her er smurt med svampedræbende middel:

Isoleret mansard med nye lægter:

Kvistvindue med midlertidig afdækning omkring:

Kvistvindue - bemærk skade på kvist, samt tidligere udskiftninger
af bærende kvist træværk:

Nye lægter på mansard, op mod frontspidstag, som endnu ikke
er udskiftet:

Tidligere udskiftet bærende kvisttræværk:

Flere kviste - med midlertidig afdækning omkring:

Nye lægter på mansard. Bemærk nyt hjælpespær ved taget på
frontspidsen for at opnå større stabilitet i mansardtagfladen:

Hjørne af kvist. Maling er kraftigt afskallet:

Kvistvindue forneden. Træoverfladerne trænger til en kærlig hånd: