A/B Matthæusgården

Mandagsvagter

Du kan kontakte bestyrelsen på mandagsvagterne, som er første mandag i hver måned kl. 18-19.

Opskrivning på børneliste

Voksne børn af andelshavere kan blive skrevet op på den nye børneliste ved, at de møder op i gården torsdag 24. juni kl. 18-19. Er man forhindret i at møde op, kan man bruge denne formular, som skal afleveres til foreningens formand i 42, st. th. senest den 23. juni.

Står de i forvejen på den eksterne venteliste, er det ikke nødvendigt at søge igen - de bliver overflyttet til børnelisten.

Referater fra bestyrelsesmøder

Se tidligere referater.

Generalforsamling 2020

Venteliste

Den eksterne venteliste er lukket fra 1. december 2015 på ubestemt tid.